Winkelriedyzm

  • Winkelriedyzm, postawa poświęcenia w walce, oddania własnego życia  dla ocalenia innych.
  • Pojęcie stworzone od nazwiska rycerza szwajcarskiego Arnolda Winklerieda.
  • Ten bohater narodowy obronił Szwajcarów przed Austriakami, oddając własne życie.
  • Łączone jest z postawą jednostki, jak i całego narodu.
  • Postać tę przywołał Juliusz Słowacki w „Kordianie”.