Przestrzeń otwarta i zamknięta

Przestrzeń otwarta to w dziele literackim szereg obrazów panoramicznych, otwartych po horyzont, oznacza najczęściej wolność, swobodę myślenia i działania.

Przestrzeń zamknięta  (np. ciasne pomieszczenia) to symbol o sensie negatywnym, ilustrujący zło, ograniczone horyzonty myślenia i działania.