Dionizos [mitologia]

 • Bachus, bóg wina, odradzającej się przyrody i tragedii.
 • Syn Zeusa i królewny tebańskiej Semele.
 • Kiedy Semele, kochanka Zeusa, zapragnęła  z namowy zazdrosnej Hery, ujrzeć króla bogów w całym majestacie, zginęła w ogniu jego piorunów.
 • Zeus ocalił jednak z popiołów matki sześciomiesięczny płód i donosił go we własnym udzie, aż do właściwej pory porodu.
 • Dionizos oznacza dwa razy narodzony.
 • Po porodzie został oddany na wychowanie siostrze Semele, Ino i jej mężowi Atamasowi.
 • Hera poraziła ich szaleństwem, dlatego Zeus przeniósł dziecko do kraju Nysa i powierzył opiece tamtejszych nimf, które nauczyły Dionizosa uprawy win.
 • Dotknięty szaleństwem przez wciąż nienawidzącą  go Herę – Dionizos trafił do bogini Kybele, która go uzdrowiła i wtajemniczyła w swoje misteria.
 • Później udał się do Tracji, gdzie został uwięziony przez króla Lykurga, jednak przy pomocy Tetydy zdołał się schronić w morzu.
 • Lykurg został ukarany przez Zeusa szaleństwem i rozszarpany przez własnych poddanych.
 • Zaszczepiwszy swój kult w krajach śródziemnomorskich Dionizos ruszył z orszakiem satyrów i bachantek  do Indii na wozie zaprzężonym w pantery, w triumfalnym pochodzie.
 • Udało mu się ujarzmić ten wielki kraj.
 • Po powrocie do Grecji starał się wprowadzić swój kult w Tebach, lecz król Penteus, podobnie jak kiedyś Lykurg , sprzeciwił się.
 • Za sprawą Dionizosa zginął rozszarpany na górze Kitajron przez opętaną szaleństwem własną matkę.
 • Podobnie w Argos – Dionizos – sprowadził obłęd na Projtydy, gdyż odmawiały mu czci.
 • W czasie podróży statkiem pirackim na Naksos został zdradzony i uprowadzony przez piratów.
 • Unieruchomił jednak statek, oplatając go bluszczem, a przerażeni piraci, którzy wskoczyli do morza, zostali zamienieni w delfiny.
 • Przed wstąpieniem na Olimp Dionizos udał się do Podziemia po swoja matkę Semele, którą wprowadził do nieba, gdzie przyjęła imię Tyone.
 • Na olimpie poślubił Ariadnę, opuszczoną na Naksos przez Tezeusza i zabrał ją do nieba.
 • Kult Dionizosa powstał na Wschodzie, prawdopodobnie we Frygii i Lydii, a do Grecji dostał się z Tracji.
 • Tu przyjęto go z oporami, a sam Dionizos wszedł późno do panteonu bóstw olimpijskich.
 • W odróżnieniu od innych bóstw Dionizos przynosił radość, rozpraszał ludziom ich troski, jego wyznawcy popadali w stan odurzenia, ekstazy, tracąc zwyczajną tożsamość.
 • Głównym terenem jego kultu była Beocja i Attyka, mniej rozwinięty jego kult był na Peloponezie.
 • Niekiedy przyjmował formę orgiastycznych uroczystości, podczas których kobiety, tzw. menady pędziły po górach z tyrsami i pochodniami, odziane w koźle skóry.
 • W szaleńczej ekstazie rozrywały dzikie zwierzęta i pożerały ich krwawiące kawałki, wierząc że wstępuje w nie sam bóg.
 • Cechą charakterystyczną owych uroczystości były maski.
 • Ulubionymi roślinami Dionizosa była winna latorośl i mirt.
 • Przedstawiano go zazwyczaj jako młodzieńca z bujnymi włosami, z winną latorośłą lub kielichem wina w ręku, wspartego na tyrsie.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły