Bigos literacki [collage]

  • Kompozycje literacka stworzona z części lub całości – cytatów zaczerpniętych z innych utworów.
  • Stanowczo zrywa z przyjętymi powszechnie wzorcami spójności tekstu.
  • Połączone ze sobą cytaty zaczynają znaczyć więcej na skutek wzajemnych zależności i skojarzeń.