„Do krytyków” Juliana Tuwima

  • wiersz ukazał się w tomie „Sokrates tańczący” w 1920 roku.
  • Ma charakter prowokacyjny. Stanowi polemikę z krytykami oczekującymi od twórcy patosu i powagi.
  • Artysta woli jednak radość chwili, wiosnę i tętniące życiem ulice miasta.
  • Wiersz jest pochwałą radości, beztroski, entuzjazmu i swobody.
  • Jest także afirmacją poezji prostej, codziennej, radosnej, bliskiej człowiekowi.
  • Podkreśla to potoczny język, kolokwializmy, ironiczny zwrot „do krytyków”.
  • Wiersz jest dynamiczny poprzez nierówną liczbę sylab w wersach, wiele wołaczy, czasowników, wyliczeń.
  • zaliczamy go do liryki bezpośrednie, liryki zwrotu do adresata.