Do póżna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do późna przysłówek Do późna pracował nad makietą.