Doprawdy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
doprawdy przysłówek Doprawdy wstyd mi, że cię zawiodłem.