Dobry zakup

Gospodarz kupił kozę razem ze swoją żoną, która dawała bardzo dużo mleka.