Dołączyć [wyrazy przeciwstawne]

  • Dołączyć, dodać coś do czegoś, przyłączyć dodatkowo, podejść, dojść, zbliżyć się.
  • Przeciwstawne|:
    • odłączyć,
    • oddzielić,
    • odjąć.