Domagać się [wyrazy przeciwstawne]

  • Domagać się, żądać, dopominać się, wymagać, prosić, błagać.
  • Przeciwstawne:
    • rezygnować.