„Don Kichot” jako pierwsza powieść nowożytna

  • „Don Kichot” jest powieścią, która ma swe korzenie w tradycji eposu.
  • Powieść modyfikuje znaczącą cechę eposu, która jest równoległość świata realnego i fantastycznego.
  • Nie ma też w niej interwencji boskiej.
  • Posiada jedynie płaszczyznę realną.
  • W powieści występuje  obiektywny narrator (autor wykorzystał technikę „znalezionego rękopisu”), ponadprzeciętny bohater (uczestnik wielu niesamowitych przygód, którego nie zrażają żadne przeszkody).
  • Powieść przedstawia panoramę społeczną, zarówno nędzne gospody, jak i książęce pałace.
  • Ilustruje świat w momencie przełomowym, gdzie w zapomnienie odchodzi idealizm i fantastyka średniowieczna, a pojawia się realizm nowożytny, świadectwem jest brak perzystosowania rycerzy hiszpańskich do nowej rzeczywistości.