Dorota z Mątowów [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się w 1347 roku Mątowach Wielkich koło Malborka.
 • Była córką osadników holenderskich.
 • Rodzice wcześnie wydali ja za mąż za gdańskiego płatnerza Adalberta.
 • Dorota urodziła 9 dzieci, ale tylko 1 przeżyło.
 • Pozostałe padły ofiarami pandemii, które nawiedzały te tereny.
 • Dorota przez całe życie dążyła do chrześcijańskiej doskonałości.
 • Kiedy owdowiała udała się do Kwidzynia, gdzie siedzibę miał biskup.
 • Za jego zgodą zamurowała się w celi przylegającej do prezbiterium katedry.
 • Narzuciła sobie w ten sposób bezustanną pokutę.
 • Była stygmatyczką.
 • Zmarła w 1394 roku.

 • Imię Dorota pochodzi od greckich doron = dar i theos = Bóg, co oznacza Dar od Boga.
 • Błogosławiona Dorota jest patronką:
  • Pomorza,
  • kobiet,
  • odlewników.
 • Dzień błogosławionej Doroty to 25 czerwca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]