Dostojny [wyrazy przeciwstawne]

  • Dostojny, zasługujący na poważanie, pełen godności, powagi, czcigodny, poważny.
  • Przeciwstawne:
    • śmieszny,
    • zabawny,
    • niepoważny.