Dowolny [wyrazy przeciwstawne]

  • Dowolny, zależny od własnej woli, własnych upodobań, nieskrępowany nakazami, przepisami.
  • Przeciwstawne|:
    • określony,
    • wskazany,
    • dosłowny.