Dramat antyczny

  • Narodził się w starożytnej Grecji.
  • Jego powstanie łączone jest z uroczystościami na cześć Dionizosa (boga wina i winnej latorośli).
  • Podczas misteriów dionizyjskich, tj. Wielkich Dionizjów miejskich, obchodzonych wiosną, śpiewano pieśń nazywaną dytyrambem, wykonywaną przez przewodnika chóru (koryfeusza) oraz chór.
  • Koryfeusza z czasem zastąpił aktor i tak narodziła się tragedia.
  • Pierwszego aktora wprowadził Tespis, drugiego Ajschylos, trzeciego Sofokles.
  • Z obrzędów dionizyjskich obchodzonych jesienią, tj. Małych Dionizjów wiejskich, mających charakter ludowej zabawy, wyrosła komedia.