List poetycki

  • Utwór wierszowany o charakterze lirycznym i epickim.
  • Ma  charakter listu do fikcyjnego lub rzeczywistego odbiorcy.
  • Może mieć zabarwienie dydaktyczno-moralizatorskim, satyryczne, filozoficzne  i inne.
  • List tego typu odbija także stosunek nadawcy do adresata.
  • Pojawiał się w literaturze już od wieków.
  • Stosunkowo często spotykany w literaturze XVIII w.