Kapliczka z Nepomucenem pod Pietraszkami

Pietraszki to część Kielc, dokładniej dzielnicy Białogon. W tamtym regionie miasta, przy ulicy Młyńskiej, znajduje się kapliczka o kształcie rotundy. Jest otynkowana i pomalowana na biało, pokrywa ją stożkowy dach z gontów, a wokół jest opaska z kamieni. Prawdopodobnie powstała w 1830 roku (taką datę można odczytać na kapliczce). W jej wnętrzu znajduje się mała figura Jana Nepomucena i Marii Panny.

W pobliżu kapliczki przebiega szlak żółty – wokół Kielc.