Dramat poetycki

  • Odmiana współczesnego dramatu.
  • Charakteryzuje się dwupłaszczyznowością znaczeniową (symboliczne, alegoryczne, przypowieściowe).
  • Ma luźna kompozycję.
  • Wykorzystuje wiele odniesień stylizacyjnych i poetyckość języka.
  • Nawiązuje do przedrealistycznych form dramatu, zwłaszcza tragedii antycznej, teatru średniowiecznego, dramatu romantycznego.
  • W zakresie tematu sięga do motywów mitologicznych, biblijnych, legendowych i historycznych.
  • Przykładami mogą być: „Mord w katedrze” Thomasa Stearnsa Eliota, „Elektra” Jeana Giraudoux, „Mąż doskonały” Jerzego Zawieyskiego.