Rodzaje i gatunki literackie

Świat twórczości literackiej różni się między sobą, dzieli na klasy, obejmuje też dzieła podobne pod względem budowy.

W kręgu kultury europejskie, już od czasów starożytnych, literaturę dzieli się na:

 • epikę,
 • lirykę,
 • dramat.

Główne wyróżniki rodzajowe to:

 • typ podmiotu literackiego i sposób jego uzewnętrzniania sie w strukturze utworu,
 • typ organizacji językowej, czyli styl utworu,
 • typ budowy świata przedstawionego w utworze, czyli kompozycja dzieła.

Wyróżniki sa trwałe i pozahistoryczne.

W ramach rodzajów literackich kształtują się pewne historycznie zróżnicowane wzorce budowy dzieła, czyli gatunki literackie.

Istnieją gatunki:

 • epickie (np. powieści, nowele, opowiadania),
 • liryczne (np. elegia, oda, hymn),
 • dramatyczne (np. tragedia, komedia).

Istnieją też gatunki wykazujące cechy różnych rodzajów literackich, sa to gatunki mieszane, synkretyczne, bp.

 • ballada,
 • dramat romantyczny,
 • powieść poetycka.

Na obrzeżach świata literatury znajdują się różnorodne gatunki pograniczne, których cechy swoiście literackie łączą się z cechami znamiennymi dla innych form piśmiennictwa. Do takich form należą, np.

 • esej,
 • reportaż,
 • felieton.