Dramat tradycyjny [budowa]

Przebieg akcji w tradycyjnym dramacie:

  • ekspozycja, wprowadzenie do akcji, pierwsze informacje o bohaterach, zarysowanie problematyki i tematu dramatu,
  • rozwinięcie akcji, główna część dramatu, nagromadzenie zdarzeń, różnorodne działania bohaterów, narastanie konfliktów,
  • punkt kulminacyjny, moment największego napięcia dramatycznego, nasilenie zarysowany jest konflikt główny, rozpoczyna przełom w całej akcji, zmierzający do rozwiązania konfliktu,
  • perypetia, niespodziewane zdarzenie wikłające akcję, nagła zmiana losów bohaterów,
  • rozwiązanie akcji, końcowa część dramatu, rozstrzygnięcie konfliktów przedstawionych w utworze.