Pierwsze drapacze chmur

Pierwsze drapacze chmur powstały w Chicago, gdzie wielki, z 1871 roku, pożar wywołał ogromne zapotrzebowanie na nowego typu zabudowania.

Warto pamiętać, że budowę drapaczy  umożliwił postęp techniczny, w tym nowe technologie zbrojenia betonu czy masowa produkcja wytrzymałych szyb. Ponadto wynalazek windy elektrycznej sprawił, że budowa wysokich budynków nabrała praktycznego sensu.

Home Insurance Building, który uważany jest za pierwszy na świecie drapacz chmur,  powstał w latach 1883-1885, a wybudował go William le Baron Jenney.

Po nim pojawiały się  kolejne wysokościowce, pojawiła się nawet chicagowska szkoła radykalnych architektów, wśród których za najbardziej utalentowanego uważa się Louisa Sullivana (1856-1924), twórcę Carson, Pirie and Scott Departament Store (1899), stanowił wzór dla wielu później budowanych drapaczy chmur.