„Droga” Czesława Miłosza

  • Utwór z  tomu „Świat (Poema naiwne)”
  • Przykład liryki opisowej.
  • Składa się z czterech strof, po 4 wersy.
  • Poeta wykorzystał rymy przeplatane (abab).
  • Taki układ rymów powtórzył we wszystkich strofach.
  • Poeta przedstawił piękny wiosenny dzień. Znajdziemy opis listków na drzewach, radosne dzieci wracające ze szkoły, kukułkę, przepowiednie z nią związane (okuka bez pieniędzy), postać ojca.
  • Jest to sielski obraz spokojnego, beztroskiego dnia.

Tam, gdzie zielona ściele się dolina
I droga, trawą zarosła na poły,
Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna,
Dzieci wracają do domu ze szkoły.

W piórniku, który na wskos się otwiera,
Chrobocą kredki wśród okruchów bułki
I grosz miedziany, który każde zbiera
Na powitanie wiosennej kukułki.

Berecik siostry i czapeczka brata
Migają między puszystą krzewiną.
Sójka skrzekocząc po gałęziach lata
I długie chmury nad drzewami płyną.

Już dach czerwony widać za zakrętem.
Przed domem ojciec, wsparty na motyce,
Schyla się, trąca listki rozwinięte
I z grządki całą widzi okolicę.