Drugi raz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
drugi raz przysłówek Przychodzę w tym celu już drugi raz.