Drzewo dla Polski „100 tysięcy drzew na 100. lecie niepodległości Polski

Dziś, 9 września,  2018 roku, w Parku Miejskim w Kielcach, od godziny 11 do 15  trwa ogólnopolska akcja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod hasłem „STO TYSIĘCY DRZEW NA 100. LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”. Patronat honorowy sprawuje Prezes Rady Ministrów.

W Kielcach akcję organizuje Urząd Miasta oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z ENERIS Surowce SA.

Mieszkańcy miasta otrzymują sadzonki drzew za określoną ilość odpadów,  a oprócz jubileuszowego drzewka  dostaje się także certyfikat.