Dulszczyzna

  • Termin pochodzący od nazwiska głównej bohaterki  utworu G. Zapolskiej („Moralność pani Dulskiej”).
  • Kojarzy się z kołtunerią mieszczańską, zakłamaniem, obłudą, chciwością, pruderią, skąpstwem, apodyktycznością.
  • Kojarzy się z dbałością jedynie o pozory zewnętrzne, czyli tzw. podwójną moralnością.