Dystans narratora

  • W utworze epickim stosunek opowiadającego do świata przedstawionego.
  • Narrator może:
    • uzewnętrzniać swoje uczucia wobec bohaterów,
    • oceniać ich postepowanie,
    • utożsamiać się z nimi.
  • Może także relacjonować wydarzenia w sposób  chłodny i obiektywny.
  • Dystans narratora to „odległość emocjonalna” opowiadacza od przedstawianych wydarzeń.