Encyklika

  • Pismo papieża.
  • Ogłaszane po łacinie.
  • Skierowane do biskupów oraz wiernych kościoła katolickiego.
  • Dotyczy spraw wiary, moralności, sposobu życia.
  • Tytuł bierze sie od pierwszych sło0w tekstu.