„Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego [uwagi ogólne]

 • Prapremiera sztuki miała miejsce w Krakowie w 1946 roku.
 • Utwór uznano za syntezę dramatów J. Szaniawskiego.
 • Główny problem pojawiający się w twórczości pisarza można ująć w formę następującego pytania: Ja jest prawda o człowiek, czy możliwe jest jej poznanie, czy tear ma możliwość jej ujawnienia?
 • „Dwa teatry” to sztuka wielowarstwowa, ponadczasowa, która ilustruje poglądy autora na rolę, funkcje i granice teatru.
 • Sztuka podważa celowość bytowania człowieka w świecie ograniczonym  brakiem uczuć wewnętrznych.
 • Pokazuje dramat ludzkiego wyboru między marzeniami a realnym życiem w rodzinie, środowisku, społeczeństwie.
 • Odczytuje się się utwór jako nową odmianę dramatu realistyczno-społecznego z elementami psychologii.
 • Jest to odmienne ujęcie symboli, aluzji, skrótowej charakterystyki postaci, pewnego dystansu twórcy do przedstawianych problemów życiowych.
 • Dramat zawiera  filozoficzne uwagi, refleksje o sztuce, wiążąc je jednocześnie z wydarzeniami historycznymi (wojną, powstaniem warszawskim, obrazami burzenia Warszawy).

 • Akcja dramatu rozpoczyna się kilka miesięcy przed wybuchem wojny, przed tragicznym wrześniem 1939.
 • Charakteryzuje się oryginalną budową.
 • Zawiera dwa wątki jednego teatru, rozgrywające się w trzech aktach:
 • *** Akt I – przeżycia, refleksje Dyrektora „Małego Zwierciadła”.
 • *** Akt II – dwie jednoaktowe sztuki: „Matka”, „Powódź”.
 • *** Akt III – klamra spinająca Akt I i II, w nowej rzeczywistości powstającej po wojnie „Teatru Snów”.