Odbiorca dzieła literackiego

Pojęcie to użyte być może w kilku znaczeniach:

  1. Kiedy dotyczy konkretnego czytelnika dzieła literackiego, adresata tego dzieła.
  2. Odbiorca wirtualny, przewidywany, założony teoretycznie, wpisany w strukturę danego dzieła literackiego, postrzegany jako ten, do którego jest ono skierowane, pełni rolę partnera (współtowarzysza) nadawcy.
  3. Odbiorca nazywany idealnym, któremu konwencja literacka wyznaczała różne role.