Odbiorca (adresat) dzieła literackiego

Pojęcie to użyte być może w kilku znaczeniach:

  1. Kiedy dotyczy konkretnego czytelnika dzieła literackiego, adresata tego dzieła, reprezentanta określonej publiczności literackiej.
  2. Odbiorca wirtualny, przewidywany, założony teoretycznie, wpisany w strukturę danego dzieła literackiego, postrzegany jako ten, do którego jest ono skierowane, pełni rolę partnera (współtowarzysza) nadawcy.
  3. Odbiorca nazywany idealnym, któremu konwencja literacka wyznaczała różne role.
  4. Na gruncie poezji o „ty” lirycznym, traktowanym jako osobna kategoria poetycka.