Kantata

 • Kantata z włoskiego oznacza muzykę śpiewaną (cantata), z łaciny śpiewać (cantare).
 • Mówimy tak o utworze muzycznym na głosy solowe, nieraz na chór i orkiestrę.
 • Utwór  złożony najczęściej z kilku oddzielnych części (wieloczęściowy składający się z arii, duetów i chórów).
 • Jest mniejszy od opery i oratorium.
 • Odmienne też ma teksty.

Mistrzowie kantaty to:

 • Alessandro Scarlatti (1660 – 1725), włoski kompozytor baroku,
 • Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764), francuskim kompozytor baroku,
 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), niemiecki kompozytor baroku,
 • Joseph Haydn (1732 – 1809), austriacki kompozytor klasycyzmu,
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), austriacki kompozytor i wirtuoz gry na instrumentach klawiszowych,
 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), kompozytor i pianista niemiecki, prekursor romantyzmu,
 • Siergiej Prokofjew (1891 – 1953), rosyjski kompozytor, pianista, współtwórca modernizmu (futuryzmu, ekspresjonizmu, prymitywizmu i neoklasycyzmu),
 • Arnold Schönberg (1874- 1951), austriacki kompozytor, modernista,
 • Anton Webern (1883 – 1945), austriacki kompozytor.