Szczepański Jan Józef

Jan Józef Szczepański

(12 stycznia 1919, Warszawa –  20 lutego 2003, Kraków)

 

Pisarz, reporter, eseista, scenarzysta filmowy i tłumacz, taternik, podróżnik.

Przedstawiciel pokolenia Kolumbów.

Wychowany na twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego.

Autorytet moralny, autor głębokich refleksji dotyczących człowieczeństwa, odpowiedzialności, sumiernia.

Często w swych utworach przeciwstawia racje moralne racjom politycznym.

Był wyrazicielem poglądów, że człowiekowi w jego życiu, bez względu na epokę, przypada rola świadka dziejących się wydarzeń, historii, a jego świadectwo określa istotę, charakter, przynależność społeczną człowieka, w zależności od tego czy opowiada się za prawdą  czy też fałszuje rzeczywistość przekładając ponad wszystko własny interes lu interes grupy.

Pisarz podkreślał, że w literaturze obok prawdziwej albo zafałszowanej rzeczywistości, istnieje jeszcze trzeci wymiar, a jest nim prawo autora do fabularnej fikcji literackiej, która także może mieć wpływ  na postawy i czyny bohaterów następnych pokoleń.

Uważał, że wiele ludzkich spraw rozstrzyga się nie przed trybunałem sędziowskim, ale w ludzkim sumieniu.

Wybrana twórczość:

 • „Portki Odysa” (powieść) , 1954,
 • „Polska jesień” (powieść) , 1955,
 • „Pojedynek (powieść), 1957,
 • „Wolne miasto” (scenariusz filmowy), (1958),
 • „Dzień bohatera” (opowiadania), 1959,
 • „Motyl”(opowiadania), 1962
 • „Jadą goście jadą…” (scenariusz filmowy), 1962,
 • „Do raju i z powrotem” (reportaże), 1964,
 • „Ikar (powieść), 1966,
 • „Westerplatte” (scenariusz filmowy), 1967,
 • „Koniec westernu” (reportaże),  1971,
 • „Hubal” (scenariusz filmowy), 1973,
 • „Rafa” (opowiadania),  1974
 • „Przed nieznanym trybunałem” (eseje),  1975,
 • „Trzy podróże” (reportaże),  1981,
 • „Z dalekiego kraju” (scenariusz filmowy), 1981,
 • „Kadencja” (wspomnienia),  1986
 • „Kapitan” (powieść),  1986,
 • „Historyjki” (opowiadania),  1990,
 • „Życie za życie. Maksymilian Kolbe” (scenariusz filmowy), 1991,
 • „Mija dzień” (opowiadania), 1994,
 • „Wszyscy szukamy” (eseje), 1998,
 • „Obiady przy świecach” (wybór opowiadań), 2003.