Dwojaki [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dwojaki liczebnik wieloraki Ubrania były dwojakie, jedne do domu, inne na wyjście.