Zainteresowania literackie na przełomie XIX i XX wieku

Na przełomie XIX i XX wieku wzrosło zainteresowanie ludzką psychiką. Zwracano uwagę na rolę:

  • emocji,
  • uczuć,
  • pamięci,
  • doświadczeń,
  • uwikłań,
  • uprzedzeń.

Analizowano je w kontekście postrzegania świata przez człowieka, a także spojrzenia na jednostkę i jej rolę w społeczeństwie.

Powrócono do rozważań i dyskusji problemów poruszanych w literaturze, w epokach wcześniejszych.

Bardzo ważnym tematem stała się ponownie kwestia narodowa. Twórcy sięgali do pamięci historycznj, analizując zwycięstwa, ale także porażki, słabości i zło.

Dyskusja toczyła się w obrębie literatury, teatru i sztuki.