Dzieło otwarte

  • Utwór artystyczny o budowie fragmentarycznej.
  • Całość niespójna, bez wyrazistych wyznaczników, bez początku i końca.
  • Dzieło tworzone na zasadzie swobodnego doboru i układu części.
  • Często utwór prezentuje trudne do przewidzenia możliwości znaczeniowe.
  • Szczególna rola w odbiorze takiego dzieła przypada czytelnikowi.
  • Przeciwieństwo dzieła zamkniętego, skończonego, jednoznacznego i  jasno określonego.