Imię

  • W nauce o języku to tradycyjna nazwa każdej części mowy, która odmienia się przez przypadki.
  • Imionami są rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki.
  • Dziś ta nazwa jest rzadko używana.
  • Pojęcie „imię” dla rzeczownika i przymiotnika wywodzi się z tradycji gramatyki łacińskiej.
  • W tej samem tradycji część mowy, która odmienia się przez osoby i czasy nazywa się słowo.