Dzień Dyplomaty [10 lutego]

  • Halo, świętujemy dziś Dzień Dyplomaty.
  • Warto wiedzieć, że dyplomacja nie jest ludziom obca od zarania dziejów, kiedy to niektórzy podejmowali się zadania rozstrzygania sporów, łagodzenia konfliktów czy pośrednictwa w zawieraniu paktów.
  • Było to zadanie niezwykle ważne, dlatego od ludzi tych wymagano wszechstronnego wykształcenia, znajomości języków, umiejętności nawiązywania kontaktów, pięknego mówienia i doskonałej aparycji (wg nowych polskich wymogów dyplomatą i przedstawicielem naszego kraju za granicą może być absolwent szkoły średniej!).
  • Już w średniowieczu powstały pierwsze kodeksy dyplomatyczne, a od połowy XVII wieku zaczęto tworzyć misje dyplomatyczne  w innych krajach.
  • Dyplomaci cieszyli się zawsze ogromnym poważaniem.

Nawet nie pełniąc zawodowo żadnej funkcji w dyplomacji – bądźmy dyplomatami w codziennym życiu, postępujmy tak, by nikogo nie urazić, uśmiechajmy się do siebie, to tak niewiele i jednocześnie tak dużo.