Chleb [symbolika]

 • Chleb to głównie pożywienie zapewniające byt.
 • Oznacza sytość, dostatek, ale też i próżnowanie.
 • Szczególne znaczenie przypisuje mu chrześcijaństwo, bowiem symbolizuje ciało Chrystusa  obecne podczas sakramentu eucharystii.
 • Postrzegany jest także jako ofiara i najwyższa świętość, dar Boga, dar, któremu jest należny szacunek.
 • Łamanie się z kimś chlebem to dowód przyjaźni, gościnności.
 • Niekiedy określa styl życia lub życiową sytuację (np. lekki chleb, żołnierski chleb).
 • Chleb to również trud, praca, codzienność.
 • „Zjadaczami chleba”  nazwał Słowacki ludzi o ograniczonych potrzebach , przeciętnych, bez ideałów i aspiracji.

Odniesienia znaleźć można:

 • Genesis 3,19
 • Ewangelia św. Mateusza 4,4, 6,12,
 • Ewangelia  św. Jana, 6,35,
 • J. Słowacki, „Testament mój”,
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”,
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV,
 • C.K. Norwid, „Moja piosnka II”,
 • w. Pol, „Senatorska zgoda”,
 • J. Kasprowicz, „Światła i chleba”,
 • M. Konopnicka, „Pan Balcer w Brazylii”,
 • W.S. Reymont, „Chłopi”,
 • M. Bałucki, „Do chleba”,
 • B. Prus, „Lalka”,
 • J. Żuławski, „Stanc o pieśni”,

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.