„Jak żyć” Józefa Tischnera

  • Zbiór 32 szkiców z 1994 roku.
  • Poświęcony sprawom etycznym i religijnym.
  • Sam tytuł kierunkuje zakres omawianych zagadnień.
  • Realizowany z perspektywy  chrześcijańskiej.
  • Analizuje rzeczywiście istniejącą moralność i  jej funkcjonowanie w sytuacja codziennych.
  • Centralnym niejako motywem jest dobroć i Bóg („Bóg jest wartością, bo jest największym dobrem”).
  • Zrozumienie czym jest dobro prowadzi do pełni człowieczeństwa.
  • Czytelnik zyska odpowiedzi na zadane w tytule pytanie, ale niejednoznaczne.
  • Książka zmusza do wysiłku myślowego, zaprasza do własnych analiz i wartościowania postępowania.
  • Kategorie poddane  refleksjom  to sumienie, które wspomaga procesy decyzyjne każdego człowieka, miłość, wiara, Bóg.