Dzień Praw Człowieka [10 grudnia]

To wyjątkowe święto obchodzone rokrocznie jest hołdem dla ludzi, którzy walczą o prawa człowieka, zapewnienie innym ochrony życia, zdrowia i godnego egzystowania. A że trzeba nadal walczyć uświadamia nam to obecna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Warto przypomnieć, że  Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez ONZ w 1948 roku. Dokładnie był to właśnie 10 grudnia, a jej podpisanie miało miejsce w Paryżu. Dokument stanowi zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania.

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest formalnie od 1950 roku, a „świętowanie” ma na celu przypominanie o wolnościach obywatelskich, ekonomicznych, politycznych i społecznych, które przynależą każdemu z nas od chwili urodzenia. Rokrocznie komitet organizacyjny ustala istotne tematy i hasła na dany rok, bo walka o prawa człowieka trwa nieustannie.

Trzeba pamiętać, że w cyklu pięcioletnim, od 1968 roku wręczane są Nagrody Organizacji Narodów Zjednoczonych. Laureatów wybiera specjalne komisja, a wśród nagrodzonych są m. in. Czerwony Krzyż, Krzyża, Amnesty International, Nelson Mandela, Jimmy Carter, Martin Luther King czy Adam Łopatka (1988), polski prawnik, profesor, teoretyk państwa i prawa, prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący  Trybunału Stanu, współautor Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. Działa także strona internetowa, tematycznie powiązana z tym świętem.