Egoistyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Egoistyczny, myślący wyłącznie o sobie, kierujący się własnym dobrem, samolubny.
  • Przeciwstawne:
    • altruistyczny,
    • myślący o innych.