Ekranizacja powieści

Ekranizacja powieści oznacza przeniesienie utworu literackiego na ekran filmowy (telewizyjny) w oparci o scenariusz.

Scenariusz to zapis:

  • akcji,
  • dźwięku (słów i muzyki),
  • planu dekoracji,
  • kostiumów,
  • postawy aktorów,
  • ich ruch itp.

Zapis scenariusza zostaje przetworzony przez reżysera na ciąg obrazowi scen, które widz ogląda.

W sytuacjach niebezpiecznych, trudnych, aktora zastępuje dubler.

Dubler to inny aktor lub kaskader przygotowany w swoim zawodzie.