Elizja

  • Elizja to inaczej wyrzutnia.
  • Polega na opuszczeniu w mowie lub piśmie końcowej samogłoski lub spółgłoski wyrazu przed samogłoską początkową następnego wyrazu oraz samogłoski nieakcentowanej w wyrazie.
  • W miejsce samogłoski, która przestała być wymawiana używa się w piśmie znaku ‚.
  • Elizje spotyka się często w języku francuskim, np. l’amour zamiast le amour.
  • W języku polskim elizja powoduje często wymowę błędną, np. orginalny zamiast oryginalny, artmetyka zamiast artmetyka.