Emocjonalizm

  1. Wyraz o  zabarwieniu emocjonalnym, zawierający oprócz obiektywnej treści znaczeniowej także treść subiektywną, która służy do wyrażania postawy uczuciowej.
  2. Sposób ujęcia wypowiedzi, w którym dominują akcenty uczuciowe (radość, gniew, wzburzenie).