Emfaza

  • Przesadnie emocjonalny styl wypowiedzi, zwłaszcza poetyckiej.
  • Wypowiedź zabarwiona patosem, nadmierną afektacją.
  • Pojawia się we wszystkich epokach literackich.
  • Szczególnie charakterystyczna jest dla stylu romantycznego.