Elukubracja

  • Mętny, jałowy, ciężko i zawile napisany utwór literacki.
  • Tekst krytycznoliteracki lub naukowy.