Sadyzm [synonimy]

  • Brutalność.
  • Okrucieństwo.
  • Zwyrodnienie.
  • Zdziczenie.
  • Zezwierzęcenie.
  • Zepsucie.
  • Rozbestwienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]