Esej w literaturze współczesnej

  • Esej znalazł swe miejsce w literaturze współczesnej.
  • Fragmenty eseistyczne pojawiają się także we współczesnych powieściach.
  • Eseje poruszają bardzo rozległą tematykę.
  • Podejmują rozmaite tematy, nawiązując do historii, sztuki, literatury, filozofii, religii, polityki.
  • Esej filozoficzny (powiązany z historią filozofii, religii, kultury)  był domeną Leszka Kołakowskiego.