Obrona wartości etycznych w literaturze powojennej

  • Okres powojenny stał się czasem rozliczeń człowieczeństwa.
  • Wielu twórców sięgnęło do tematyki przeżyć wojennych.
  • Tematem stały się lęki, obcość, podeptanie wartości moralnych w trakcie wojny.
  • Twórcy uznali, z literatura i sztuka powinny zaangażować się w ocenę minionych wydarzeń.
  • Zadaniem przewodnim stało się pokazywanie kryzysu wartość, dyskusja nad tym zjawiskiem i próba zbiorowej refleksji.
  • Ponadto sztuka i literatura  powinna stać się dokumentem doznanych przez ludzi niegodziwości i ostrzeżeniem , by zło nie powróciło.
  • Moralistami w tym okresie byli: Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski.

Jula Sz.