Poezja lingwinistyczna

  • Jest to nazwa nurtu w poezji polskiej po roku 1956 XX wieku.
  • Cechą charakterystyczną  był zwrot uwagi na sam język.
  • Chodziło o uwydatnienie sensu przez podobieństwo brzmień i grę znaczeń.
  • Wykorzystywano język potoczny, mówiony, prozaizmy.
  • Tworzono metafory poprzez skojarzenia i gry językowe (np. kalambury i neologizmy).
  • Łączyły się z tym różne eksperymenty i zabawy  językowe.
  • Poeci  wskazywali pewne ograniczenia językowe, rutynę w tym zakresie, powtarzalne szablony i konwencjonalność.
  • Przedstawicielem tego nurtu był Miron Białoszewski.