Krzyż Wołynia [Kielce]

Na cmentarzu partyzanckim w Kielcach postawiono z inicjatywy mieszkańców Kielc – Krzyż Wołynia, poświęcony Polakom z Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich, zamordowanych w latach 1939-1947. Jest to znaki pamięci żujących o ofiarach rzezi wołyńskiej.